sâmbătă, iunie 22, 2024
AcasăIMPORTANT32 de cazuri de pestă porcină africană în Neamț! Măsuri aprobate de...

32 de cazuri de pestă porcină africană în Neamț! Măsuri aprobate de Centrul Local de Combatere a Bolilor Neamț

Prefectul Vasile Adrian Niță a coordonat în ultimele zile două întruniri ale membrilor Centrului Local de Combatere a Bolilor Neamț, având în vedere contextul epidemiologic național, sub aspectul evolutiv al Pestei Porcine Africane și înregistrarea unui caz de rabie la o vulpe vânată în FV 5 Podoleni, pe teritoriul UAT Zănești, în apropierea localității Traian.

În Neamț, în prezent sunt identificate 32 cazuri de pestă porcină africană la mistreți. Convocarea ședințelor a avut loc și ca urmare a numeroaselor anchete epidemiologice potrivit cărora la contaminarea exploațatiilor afectate au existat suspiciuni asupra transporturilor de animale sau furaje posibil contaminate, fondul epidemiologic actual al evoluţiei gripei aviare înalt patogene, atât la nivel comunitar cât și național, precum şi ritmul alert de transmitere și potențialul zoonotic al subtipului viral H5N1, care a fost deja confirmat atât la păsări sălbatice (în Neamț au fost declarate până la această dată 43 de cazuri), cât și la păsări domestice pe teritoriul României.

Motiv de convocare a CLCB a fost și cazul vulpii care a fost descoperită ca fiind purtătoare de rabie, din cauza căruia s-a stabilit zona de restrictie sanitară veterinară, numită zonă infectată, în comunele Zănești, Podoleni, Dochia, Mărgineni, Români, Costișa, Rediu, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești și orașul Roznov, iar fondurile de vânătoare incluse în zona afectată sunt Podoleni, Poloboc, Iapa, Calu, Dochia și Mărgineni.

Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț:

„I-am convocat pe membrii CLCB la solicitarea ANSVSA. Centrul Național de Combatere a Bolilor a adoptat Decizia nr. 1/01.03.2023, decizie care trebuie implementată și la nivelul județului Neamț sub forma unui plan de măsuri asumat de instituțiile invocate având responsabilități, conform documentului emis de CNCB. Am analizat și dispus aplicarea la nivelul județului Neamț a prevederilor Deciziei. Planul de măsuri aprobat conține acțiunile și responsabilitățile instituțiilor stabilite pentru implementarea prevederilor deciziei Centrului Național de Combatere a Bolilor“

Plan de acțiuni și responsabilități:

Instituțiile responsabile – DSVSA, Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră, MAI, IJP, Poliția Locală, ANAF – vor identifica și implementa toate măsurile pentru depistarea, verificarea, descurajarea și după caz, sancționarea transporturilor clandestine, ilegale sau frauduloase de animale vii, în special de păsări și porci.

DSVSA Neamț asigură personal pentru intervenția în aceste acțiuni: medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSAO, cu responsabilități de control oficial stabilite de conducerea DSVSA Neamț la nivelul fiecărei UAT din județul Neamț.

Tot DSV dezvoltă / orientează măsurile implementate în conformitate cu prevederile specifice din Decizia CNCB nr. 2/16.12.2022 în scopul prevenirii, depistării, stabilirii statusului epidemiologic și aplicării măsurilor adecvate asupra tuturor transporturilor de animale vii, acțiuni transpuse la nivelul județului Neamț în Planul de măsuri nr. 56/03/03.01.2023, aprobat în ședința din 09.01.2023 a CLCB Neamț. Cu sprijinul IPJ și al UAT-urilor, se vor organiza acțiuni de control la nivelul stânelor, taberelor de animale, cantoanelor, exploatațiilor izolate și la nivelul exploatațiilor în care accesul medicului veterinar este obstrucționat de către proprietar.

IPJ Neamț, prin intermediul secțiilor de poliție rurală, va efectua acțiuni de control „în trafic” pe căile de acces către localitățile din județul Neamț în care sunt organizate piețe săptămânale (exemple Oniceni, Tămășeni, Săbăoani, Moldoveni, Borca, Cândești, Roznov, Girov, Bicazu Ardelean, Dămuc, Târgu-Neamț, Tupilați).

DSVSA va propune programe de identificare a explotațiilor cu nivel ridicat de risc în apariția sau difuzarea de boli.

De asemenea, stabilește criterii de identificare a exploatațiilor cu nivel ridicat de risc în apariția sau difuzarea de boli – numărul de suine deținute în fiecare exploatație – exploatații cu cel puțin 5 suine și care au în efectiv cel puțin o scroafă de reproducție, amplasarea exploatațiilor – la periferia localităților, în imediata apropiere a pădurilor, a gropilor de gunoi, în apropierea zonelor în care se observă o activitate intensă a porcilor mistreți, în imediata apropiere a exploatațiilor comerciale de suine.

Atribuții la nivelul unităților locale de sprijin:

 • Asigură suport adecvat conform atribuțiilor stabilite prin Decizia CNCB nr. 2/16.12.2022;
 • Reactualizează componența comitetelor în conformitate cu dispozițiile CLCB;
 • Monitorizează activitatea de creștere a animalelor din aria de competență;
 • Întocmesc situații permanent actualizate a exploatațiilor cu porci (menținând concordanța dintre datele din Registrul Agricol și realitatea din teren);
 • Identifică și propun plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu nivel ridicat de risc în apariția sau difuzarea de boli
 • Identifică și propun plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu predispoziție la acte de comerț;
 • Mobilizează structurile de control de la nivel local pentru implementarea măsurilor stabilite prin plan; asigură logistica și resursele financiare, umane și materiale necesare (echipamente, substanțe dezinfectante, utilaje, etc);
 • Toate transporturile de suine/păsări vii, carne și produse din carne de porc neînsoțite de documente sanitare veterinare sau care să ateste o trasabilitate legală și sigură din punct de vedere epidemiologic vor fi reținute. Sub supraveghere sanitară veterinară, ULS asigura eutanasierea/ incinerarea/ îngroparea etc;
 • Asigură ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Asigură o activitate de raportare în conformitate cu dispozițiile CLCB
 • Identifică riscuri și oportunități referitoare la biosecuritatea exploatațiilor de la nivel local și implementează masuri specifice – aduc la cunoștința proprietarilor măsurile specifice de biosecuritate ce trebuie aplicate la nivelul exploatațiilor în care sunt crescute suine;

Atribuții pentru gestionarii fondurilor de vânătoare:

 • Colectează și afluesc către Laboratoarele Sanitare Veterinare Județene toate cadavrele de păsări/porcine sălbatice moarte identificate pe fondurile de vânătoare gestionate, în vederea diagnosticării bolii.

Atribuții pentru ANAF – Antifraudă

 • Reține toate transporturile de animale vii neînsoțite de documente sanitare veterinare sau pentru care sunt suspiciuni de neconcordanță între documentele însoțitoare și animalele transportate până la sosirea medicului veterinar desemnat de DSVSA Neamț.

Urmare a depistării vulpii infestate cu rabie, se impune efectuarea vaccinării antirabice la câinii din localitățile din cadrul UAT-urilor din zona infectată de boală, inclusiv a câinilor de stână, conform instrucțiunilor ANSVSA transpuse prin Ordinul președintelui ANSVSA 35/2016, modificat prin Ordinul președintelui ANSVSA 73/2022.

Astfel, se vor realiza acțiuni de vaccinare antirabică de completare la efectivele de câini și pisici care nu au fost supuse vaccinării pe perioada campaniei de vaccinare, respectiv acțiuni de catagrafiere a efectivelor de câini și pisici.

Termenul până la care trebuie puse în practică aceste măsuri este 20.04.2023. Răspund medicii veterinari de liberă practică împuterniciți din cadrul CSVA Zănești, Podoleni, Costișa, Români, Rediu, Borlești, Piatra Șoimului, Roznov, Săvinești, Dochia și Mărgineni. Medicii veterinari oficial responsabili din cadrul CSVSAO vor verifica implementarea acestei măsuri în teritoriu.

DSP Neamț derulează activități în vederea identificării tuturor persoanelor considerate expuse la rabie ca urmare a contactului cu animalul bolnav și va dispune aplicarea tratamentului de specialitate.

UAT-urile din zona infectată desfășoară campanii de informare (afișe, comunicate mass-media, distribuie flyere) a locuitorilor privind obligativitatea de a declara medicului veterinar efectivele de câini și pisici aflate în proprietate, de a lua măsuri ca pisicile și câinii să nu părăsească perimetrul exploatației, de a identifica aceste animale, conform prevederilor legale și de a le vaccina antirabic, inclusiv aplicarea microcipului la câini.

CELE MAI POPULARE