joi, iulie 25, 2024
AcasăIMPORTANTAnunț convocare Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 18...

Anunț convocare Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 18 martie 2024, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr.50/13353/(RU)13354/12.03.2024

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de           18 martie 2024, ora 14.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2024;
 2. emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2024;
 3. emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2024;
 4. emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2024;
 5. aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2024-2033;
 6. aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;
 7. aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMŢ”;
 8. aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;
 9. modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;
 10. aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”
 11. luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț;
 12. modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;
 13. luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, cod SMIS 116524;
 14. modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
 15. modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
 16. Diverse:

A) Raport asupra situației gestionării bunurilor care aparțin UAT Județul Neamț nr.50/13254/(RU)13255/12.03.2024.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE Ion ASAFTEI

CELE MAI POPULARE