miercuri, iulie 24, 2024
AcasăIMPORTANTHotărâri ale CJSU Neamț esențiale pentru județ

Hotărâri ale CJSU Neamț esențiale pentru județ

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din data de 9 martie 2023, au fost aprobate patru hotărâri care urmează a fi puse în practică în perioada imediat următoare, pentru remedierea unor situații care necesită intervenții de urgență sau pentru executarea pregătirilor specifice încălzirii vremii.

În baza solicitării Primăriei Borlești, membrii CJSU Neamț au aprobat o hotărâre care conține Programul pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Șovoaia, comuna Borlești, care afectează drumul comunal DC126 (strada Balanu).

Este vorba despre activarea unei alunecări de teren în satul Șovoaia, comuna Borlești, care afectează DC 126, pe o lungime de aproximativ 100 m, la km 5+500, obiectiv aflat în curs de reabilitare pe o lungime totală de 6 km.

Conform hotărârii ce poartă semnătura prefectului Vasile-Adrian Niță, urmează monitorizarea evoluţiei alunecărilor de teren și se va proceda la pregătirea machetelor de documente necesare în caz de instituire a stării de alertă, precum şi la revederea şi actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor, a planului de evacuare în situaţii de urgenţă și a planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren.

În situaţia constatării sau înregistrării de date privind iminenţa unor deplasări semnificative ale maselor de alunecare în zonele afectate, se va proceda, în regim de urgenţă, la instituirea stării de alertă şi la blocarea circulației pe DC 126, precum și la semnalizarea corespunzătoare, concomitent cu informarea imediată a instituțiilor membre CJSU și a populației afectate.

În perioada următoare se va executa o expertiză hidrogeologică în zona cu alunecarea de teren, în vederea identificării unor soluţii de intervenţie pentru punerea în siguranţă, în regim de urgenţă, a locului afectat. În baza concluziilor şi recomandărilor expertului tehnic se va elabora un proiect de către un proiectant de specialitate, proiect ce va cuprinde soluţiile stabilite prin expertiză.

Dacă va fi necesar, se va stabili restricționarea accesului auto, cu excepţia riveranilor, pentru care se introduc restricţii de viteză şi tonaj, pe sectorul de drum afectat.

O altă hotărâre aprobată în CJSU de pe data de 9 martie vizează Programul pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari.

Primarii vor convoca, în şedinţă extraordinară, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în vederea stabilirii măsurilor specifice pentru pregătirea localităților din punct de vedere al salubrizării, pentru venirea sezonului cald. Nerealizarea măsurilor de salubrizare şi degajare a cursurilor de apă permanente şi nepermanente de obstacolele care pot împiedica curgerea apelor se va sancționa conform prevederilor legale. Primarii au sarcina de a informa operatorii economici şi populaţia privind interzicerea depozitării materialelor şi deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în locuri neamenajate şi neautorizate, precum şi despre sancţiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor reguli. Tot primarii răspund de salubrizarea şi degajarea cursurilor de apă permanente şi nepermanente de obstacolele care pot împiedica scurgerea apelor (materialul lemnos şi deşeurile din albiile cursurilor de apă, de pe maluri şi din zonele inundabile, precum şi din apropierea podurilor şi podeţelor de pe acestea). Este obligatorie desfiinţarea construcţiilor provizorii de traversare a cursurilor de apă și este necesară completarea stocului de materiale şi mijloace pentru intervenţia în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii şi fenomene hidrometeorologice periculoase. În baza aceleiași hotărâri se vor efectua controale la persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul exploatării forestiere, în vederea verificării modului de gestionare a deşeurilor rezultate în urma proceselor tehnologice şi amenajarea platformelor primare de prelucrare şi depozitare a masei lemnoase, iar administratorii drumurilor naţionale şi drumurilor judeţene vor asigura salubrizarea şanţurilor şi a zonelor de siguranţă ale drumurilor, precum şi a parcărilor din administrare, în extravilanul localităţilor, şi vor asigura degajarea materialului antiderapant din punctele de depozitare temporară situate pe aceste categorii de drumuri.

Cea de-a treia hotărâre aprobată în data de 9 martie vizează măsurile pentru înlăturarea cu celeritate din albia minoră a râului Bicaz, a arborilor căzuţi, în zona Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş.

Începând cu 10 martie, Direcţia Silvică Neamţ a început degajarea arborilor căzuţi cu utilaje, mijloace, materiale şi personal propriu, conform registrului de capabilităţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al judeţului Neamţ are sarcina de a sprijini activitatea DS cu un echipaj. La fel procedează Primăria comunei Bicaz Chei, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, iar SGA, Garda Forestieră Judeţeană Neamţ, Serviciul Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu şi Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş asigură câte un reprezentant în locaţiile de degajare a arborilor. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ asigură prezenţa unui echipaj de poliţie rutieră în vederea fluidizării traficului pe DN 12C, în proximitatea locului de desfăşurare a acţiunilor de degajare. Instituţia Prefectului judeţul Neamţ va iniţia pe lângă Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, un proiect de modificare a legislaţiei privind intervenţia în situaţii de urgenţă, în zone protejate, în sensul urgentării intervenţiei în astfel de cazuri.

Ultima hotărâre aprobată de membrii CJSU include măsurile pentru punerea în siguranţă a DJ 157 C, km 1 + 685, pe comunicaţia Viişoara – Bisericani, comuna Alexandru Cel Bun, judeţul Neamţ.

Astfel, Consiliul Judeţean Neamţ va iniţia demersuri pentru finalizarea expertizei geotehnice extinse ce va cuprinde zona drumului judeţean DJ 157C şi cea a versanţilor amonte şi aval de drum. Direcţia Silvică Neamţ, în baza expertizei geotehnice, va iniţia demersuri în vederea urgentării alocării fondurilor pentru implementarea măsurilor din expertiza geotehnică.

„A fost o ședință în care am aprobat patru hotărâri extrem de importante, având în vedere că există în județ câteva situații care trebuie rezolvate și era nevoie de cadru legal pentru intervenția instituțiilor abilitate. Acum, că au fost emise hotărârile, aștept ca fiecare dintre responsabili să își facă treaba și să nu fie nimeni pus în vreo situație limită! Urmăresc cu atenție modul în care fiecare instituție își va onora sarcinile și vreau ca nimic să nu ne ia pe nepregătite!“, a declarat Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț și președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

CELE MAI POPULARE