miercuri, iulie 24, 2024
AcasăIMPORTANTISU Neamț: Măsuri de prevenire a incendiilor la locuinţele și gospodăriile populaţiei

ISU Neamț: Măsuri de prevenire a incendiilor la locuinţele și gospodăriile populaţiei

În perioada 01 ianuarie – 14 noiembrie 2022, subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Neamţ au participat la un număr de 298 de intervenţii pentru stingerea şi limitarea efectelor negative ale incendiilor produse la locuinţe şi gospodăriile populaţiei. Din păcate, anul acesta, opt persoane au decedat ca urmare a acestor incendii.

Din totalul misiunilor desfăşurate în anul 2022, aproape 9% au fost pentru stingerea incendiilor produse la locuinţe şi gospodăriile populaţiei. Se constată că incidenţa producerii incendiilor este mai mare în mediul rural, iar cauzele izbucnirii acestora sunt:

 • coşul/burlanul de fum defect sau necurăţat – 58,
 • instalaţii electrice defecte sau folosite necorespunzător – 60,
 • focul deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) – 28
 • jarul sau scânteile căzute din sistemele de încălzire – 14,
 • fumatul – 11,
 • scânteile purtate de vânt și căzute pe materiale combustibile – 8
 • depozitarea cenușii și a jarului în locuri necorespunzătoare – 3.

Sezonul rece a început să-și facă simțită prezența din ce în ce mai mult. Astfel, în viaţa şi activitatea noastră de zi cu zi au loc o serie de schimbări, care impun asigurarea unor măsuri suplimentare în vederea diminuării riscului de producere a incendiilor.

Improvizațiile în cazul folosirii defectuoase a mijloacelor de încălzire, necurățarea coșurilor de fum, exploatarea necorespunzătoare a buteliilor, suprasolicitarea instalațiilor electrice, duc de cele mai multe ori la urmări foarte grave.

În acest sens, pompierii nemţeni doresc să reamintească cetăţenilor principalele măsuri de prevenire a incendiilor la locuinţe și gospodăriile populaţiei.

Sfaturi privind utilizarea instalației electrice

Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori;

Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de călcat, reşoul, radiatorul şi altele asemenea;

Nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;

Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

Sfaturi privind utilizarea sobelor

 • înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
 • nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 • în încăperile în care sunt amplasate sobele, se recomandă depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;
 • depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m în cazul sobelor cu acumulare de căldură;
 • este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
 • în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 • în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere  a lor;
 • se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal);
 • cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi  numai după ce se vor stinge resturile de jar;
 • se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

Sfaturi privind utilizarea buteliilor

Nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea oricăror surse de căldură;

Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

Nu folosiţi flacără pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea făcându-se numai cu emulsie de apă cu săpun;

Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate;

Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate.

Alte sfaturi salvatoare

Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de pe aparatul de gătit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate. După ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi aragazul;

Nu păstraţi surse de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc) în locuri în care au acces copiii;

Este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile în podurile clădirilor;

Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Nu folosiţi chibrituri, lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea.

Pentru asigurarea unei prime intervenţii în caz de incendiu, se recomandă amplasarea în locuinţă a unui stingător.

În cazul în care observați un eveniment ce poate pune în pericol viața ori bunurile materiale ale oamenilor, solicitați sprijinul forțelor de intervenție în cel mai scurt timp, la numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

CELE MAI POPULARE