sâmbătă, iunie 15, 2024
AcasăLOCALITM Neamț a controlat transportatorii rutieri

ITM Neamț a controlat transportatorii rutieri

În perioada 7-11 noiembrie 2022 s-a desfăşurat Campania naţionalăprivind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, din domeniile: „Transporturi rutiere de mărfuri şi Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători”.

Obiectivele acţiunilor de control au fost:

  • identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • verificarea respectării timpului de muncă şi de odihnă;
  • determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr.53/2003, modificată şi completată, republicată, ale H.G. nr.905/2017 şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul rutier, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost controlaţi 41 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 79 deficienţe pentru care au dispus măsuri de remediere şi au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 16.100 lei.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

  • nu se respectă obligaţia privind păstrarea şi descărcarea şi/sau imprimarea, la sediul social, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto, a înregistrărilor activităţilor sub forma de diagrame tahografice;
  • nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi de a păstra aceste evidenţe pe o perioadă de cel puţin 2 ani;
  • angajatorul nu face dovada comunicării salariaţilor a informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată în străinătate;
  • nu era eliberată salariatului, la încetarea activităţii, o adeverinţă de vechime în muncă şi un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • nu  se respectă prevederile legale privind repausul săptămânal.

CELE MAI POPULARE