joi, iulie 25, 2024
AcasăIMPORTANTITM Neamț, controale la firmele care se ocupă cu dezmembrările auto

ITM Neamț, controale la firmele care se ocupă cu dezmembrările auto

În  perioada 05 -09 martie 2024, s-a  desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”cod CAEN 3831 .

Obiectivele acțiunilor de control au fost :
  • identificarea și verificarea agenților economici care activeazã în domeniul „demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au verificat un număr de 19 agenţi economici.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor (nu era asigurată dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare, nu au fost desemnați lucrãtorii care asigurã mãsuri de prim ajutor);

– angajatorul nu a facut dovada efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicina muncii la termenul scadent;

– angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire și protecție la nivelul  unitãții;

– angajatorul nu a asigurat autorizarea funcționãrii și a verificãrilor periodice conform prescripțiilor ISCIR a echipamentelor de ridicat;

– angajatorul nu asigura echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea și sãnãtatea lucrãtorilor;

– angajatorul nu a asigurat semnalizarea de securitate și sãnãtate în muncã la locurile de muncã;

– dosarele de personal erau incomplete;

– angajatorul nu respecta obligația de a elibera o adeverințã de vechime pentru salariați la încetarea activitãții;

– angajatorul nu respecta obligația de transmitere a datelor în REGES în termenul legal;

– angajatorul nu respecta obligația de a ține la locul de muncã evidența orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru,

– angajatorul nu face dovada aducerii la cunoșținta salariaților a dispozițiilor regulamentului de ordine interioarã.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat 24 sancţiuni contravenţionale din care 17 amenzi în cuantum de 55.100 lei şi 7 avertismente contravenţionale.

Au fost dispuse 35 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

CELE MAI POPULARE