sâmbătă, iunie 15, 2024
AcasăNAȚIONALNoua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice" va demara pe 19 mai

Noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice” va demara pe 19 mai

O noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice” va demara pentru persoanele fizice pe data de 19 mai, cu etapa de înscriere în platforma informatică.

Persoanele fizice se pot înscrie în noua sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice” începând din data de 19 mai, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate. Sesiunea de finanţare destinată persoanelor fizice se va desfăşura până pe 26 iunie, la miezul nopţii.

De asemenea, în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, se vor putea înscrie în program şi unităţile de cult.

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite şi încărcarea documentelor necesare.

Care sunt documentele necesare

  • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;
  • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie;
  • copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Bugetul total alocat programului „Casa Verde Fotovoltaice” este de 1,75 miliarde de lei.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicaţie nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

CELE MAI POPULARE