miercuri, iulie 24, 2024
AcasăIMPORTANTȘedință despre realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în 18 comune nemțene

Ședință despre realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în 18 comune nemțene

Marți, 15 noiembrie 2022, în sala „Ion Creangă“ a Palatul Administrativ, prefectul Vasile-Adrian Niță a coordonat o întâlnire de lucru care a avut ca scop principal monitorizarea realizării activităților din cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Au participat Vasile-Valentin Popîrda, director al OCPI Neamț, reprezentanți ai primăriilor din Agapia, Borca, Borlești, Cândești, Dămuc, Dumbrava Roșie, Horia, Moldoveni, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Rediu, Secuieni, Tarcău, Timișești, Trifești, Urecheni și Vânători-Neamț precum și reprezentanți ai societăților desemnate câștigătoare pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru ce vor fi efectuate în cele 18 unități administrativ-teritoriale din județ.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt gratuite pentru cetățeni, iar beneficiile pentru statului român, pentru comune și pentru proprietarii de imobile sunt foarte mari, întrucât stabilesc amplasamentele, limitele și suprafețele imobilelor – informații necesare pentru implementarea schemelor de plăți în agricultură; facilitează apariția investitorilor, ca urmare a clarificării situației juridice şi tehnice a tuturor terenurilor agricole și forestiere și permit realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public şi privat al unității administrativ-teritoriale și al statului român.

De asemenea, ca urmare a implementării proiectului se va actualiza situația juridică a imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sistematice, în privința cărora nu au fost dezbătute succesiunile, prin plata certificatelor de moștenitor pentru aceste imobile de către ANCPI. De asemenea se va consemna în registrele de evidență ale primăriilor situația reală cu privire la terenuri, construcții și deținători, ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate și realizarea unei baze reale de impozitare a imobilelor.

Valoarea totală a proiectului este de 313 milioane de euro, din care 266 milioane de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 47 milioane de euro cofinanțare de la bugetul de stat. La nivelul întregii țări, există 660 de UAT-uri situate în zone rurale care beneficiază de finanțare prin POR, iar la nivelul județului Neamț, beneficiază de finanțarea prin POR 24 de UAT-uri. Din cele 24, pentru 18 s-au semnat deja contractele și au început lucrările.

Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț:

"Pentru buna desfășurare a proiectului, le recomand cetățenilor să își manifeste disponibilitatea și să se informeze despre ce au de făcut pe parcursul întregului proces de înregistrare sistematică a proprietăților. Ei trebuie să știe că nu se realizează punerea în posesie a deținătorilor, căci această operațiune este de competența comisiilor locale de fond funciar care sunt responsabile de eliberarea titlurilor de proprietate. 

Fac un apel și la formatorii de opinie locali, precum preoții, cadrele didactice, persoanele cu probitate morală care se bucură de încrederea cetățenilor, să se implice în susținerea acestor activități. In cadrul fiecărei primării au fost deschise puncte de informare.

În momentul de față, procentul de implementare a proiectului diferă de la o comună la alta, acesta variind de la 30% la 90%., funcție de perioada de începere a contractelor.

La următoarea întâlnire, de peste două luni, vom face o analiză punctuală pe fiecare localitate și sper ca rezultatele să fie foarte bune."

CELE MAI POPULARE